अपराध अनुसन्धानको तथ्यांक

पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय-पोखरा तुलनात्मक अपराध तथ्याङक
सि.नं अपराध वर्गिकरण अपराध शिर्षक आर्थिक वर्ष 
०७०।०७१ ०७१।०७२ ०७२।०७३ ०७३।०७४
ज्यान सम्बन्धी खुनडाँका
कर्तव्य ज्यान ९७ १०४ १०१ ९८
विष प्रयोगबाट कर्तव्य
ज्यान मार्ने उद्योग ५६ ७४ ७९ ७६
गर्भपतन
भवितव्य ज्यान ४७० ५६२ ५६६ ६४३
फुटकर ज्यान २४६ ३०३ २८४ २८२
ज्यान सम्बन्धी २० १८
गौबध १३ १०
ज्यान सम्बन्धी जम्मा ८९४ १०५९ १०५९ ११३१
१० आत्महत्या विष खाएर १९५ १९० २०७ १९८
११ आगो लगाएर ११ १२
१२ झुण्डिएर ७३३ ७५७ ७२३ ८१७
१३ औजार प्रयोग गरेर
१४ हा.ह.प्रयोग गरेर
१५ हामफालेर ३५ ३८ ३६ ३०
१६ करेण्ट लगाएर
१७ डुबेर
आत्महत्या जम्मा ९७६ १००२ ९८९ १०५५
१८ संगठित तथा आर्थिक अपराध साधारण चोरी ९४ १२३ १२४ १५०
१९ जबरजस्ती चोरी २० १५ १५ १५
२० चौपाय चोरी
२१ रहजनी चोरी
२२ नकबजनी चोरी १५ २७ ५६ ५९
२३ डाँका
२४ चोरी गर्ने उद्योग
२५ प्राचीन स्मारक संरक्षण सम्बन्धी
२६ ठगी ३९ ४८ ३३ ३२
२७ खोटाचलनजालीनोट
२८ स.वा.सा.स.हिनामिना
२९ लागू औषध ४१६ ४१८ ५४६ ६५६
३० कालो बजार १७ ४१
३१ हुलाक सम्बन्धी
३२ चन्दा संकलन
३३ सरकारी छाप दस्तखत किर्ते १० १२ १२
३४ प्रतिलिपी अधिकार हनन
३५ किर्ते जालसाजी
३६ जुवा ४४ ३० ४० २६
३७ संगठनिक अपराध
३८ पुरातात्विक चोरी
३९ सवारी अपहरण सम्बन्धी
४० विमान अपहरण सम्बन्धी
४१ अपहरण तथा शरीरबन्धक
४२ अपहरण उद्योग
४३ हा.ह.खरखजना ४१ ५० ३४ ३९
४४ आ.का.वि.अपराध
४५ बम विष्फोटन
४६ राहदानी सम्बन्धी
संगठित तथा आर्थिक अपराध जम्मा ७२७ ७७३ ९२९ १०१८
४७ सामाजिक अपराध के.सा.अ. १७२७ १८४८ १२१० १४९६
४८ नागरिकता सम्बन्धी ११
४९ राज्य विरुद्ध अपराध
५० धर्म परिवर्तन
५१ आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन
५२ अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण सम्बन्धी
५३ सा.सम्पत्ति तोडफोड तथा आगजनी
५४ जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव
५५ आगलागी सम्बन्धी २४ २० ४१ १२
५६ कुटपिट अंगभंग
सामाजिक अपराध जम्मा १७७१ १८८९ १२६६ १५२७
५७ म.तथा बा.बा.सम्बन्धी अपराध मानव बेचबिखन तथा ओ.प. ३६ ३९ ३७ ३८
मा.बे.बि.उद्योग
५८ बहुविवाह ९५ १०३ ८४ ६१
५९ बाल विवाह
६० जबरजस्ती करणी १६३ १७५ १८२ १८१
६१ ज.ज.क.उद्योग ६० ११४ ७८ ११०
६२ पशु करणी
६३ बोक्सीको आरोपमा यातना
६४ वैवाहिक बलात्कार
६५ अप्राकैतिक मैथुन
६६ घरेलु हिंसा
६७ बालबालिका ऐन अन्तर्गतका मुद्दाहरु
म.तथा बा.बा.सम्बन्धी अपराध जम्मा ३६२ ४३८ ४०२ ४०८
६८ सवारी सम्वन्धी सवारी ज्यान ४०५ ३७४ ४४४ ५२९
६९ सवारीबाट अंगभंग १० १३
७० स.दु.बाट चौपाय मृत्यु
सवारी सम्वन्धी जम्मा ४१५ ३८७ ४५५ ५४२
७१ सवारीबाट क्षति सवारीबाट क्षति
७६ साइवर अपराध दूर संचार ऐन अन्तर्गत
७७ ईलेक्ट्रोनिक ऐन अन्तर्गत
साइवर अपराध जम्मा
७८ अन्य जासुसी सम्बन्धी
७९ विष्फोटक पदार्थ सम्बन्धी
८० कारागारबाट भागेको
८१ प्रहरी हिरासतबाट भागेको
८२ परिक्षामा अनियमितता (शिक्षा ऐन)
८३ गैह्र कानुनी ऋण प्रवाह
८४ स.दु.बाट भवितव्य ज्यान
८५ आत्महत्या ज्यान
८६ अपहरण तथा ज.ज.क.
८७ बैङकिङ कसुर ५२
८८ सवारीबाट गौवध
८९ गोली लागेर मृत्यु
अन्य जम्मा ५७
जम्मा मुद्धा दर्ता संख्या ५१५७ ५५५९ ५१०६ ५७३९

 ।

जघन्य अपराध तथ्याङक 
अपराध शिर्षक आ.व. खून डाँका कर्तव्य ज्यान मा.बे.तथा ओ.प. ज.ज.क. अपहरण तथा शरीरबन्धक विष्फोटक पदार्थ हा.ह.ख.ख डाँका लागु औषध जम्मा
०७०।०७१ ९७ ३६ १६३ ४१ ४१६ ७६७
०७१।०७२ १०४ ३९ १७५ ५० ४१८ ८०७
०७२।०७३ १०१ ३७ १८२ ३४ ५४६ ९०९
०७३।०७४ ९८ ३८ १८१ ३९ ६५६ १०२८